IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Biała Przemsza” 2010

Klub Miłośników Kajakarstwa „Przemsza” oraz  RSK Sport zapraszają do udziału w IV Ogólno­polskim Spływie Kajakowym im. Andrzeja Arendta „Biała Przemsza 2010″ który odbędzie się w terminie 16 – 18 kwietnia 2010r.

Termin i miejsce spływu: 16 – 18.04.2010 r. Rzeka Biała Przemsza od Sławkowa (MOK) do Trójkąta Trzech Cesarzy (Sosnowiec) Długość trasy 23 km.

Organizator spływu: Klub Miłośników Kajakarstwa „Przemsza” przy Oddziale PTTK w Sosnowcu

Współ­or­ga­ni­zatorzy:

 • Urząd Miejski w Sosnowcu
 • Urząd Miejski w Sławkowie
 • Urząd Miejski w Jaworznie
 • RSK Sport Moskwa Maciej
 • Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”
 • Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” Żory
 • Klub Sportowy „Amber” Tomaszów Mazowiecki
 • Klub Turystyki Kajakowej „Eskapada” Częstochowa

Komitet Honorowy Spływu:

 • Prezydent Miasta Sosnowca
 • Prezydent Miasta Jaworzna
 • Burmistrz Miasta Sławkowa
 • Prezes Oddziału PTTK Sosnowiec

Komitet Organi­zacyjny:

 • Stanisław Czekalski (prezes Oddziału PTTK w Sosnowcu)
 • Jan Jelonek (prezes Towarzystwa Miłośników Maczek „Granica”)
 • Marek Lityński (prezes KMK „Przemsza”)
 • Andrzej Ambroziak (prezes Klubu Sportowego „Amber”)

Cele spływu:

Promocja szlaku kajakowego rzeki Białej Przemszy i jej okolic ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem miejsc budowy przystani kajakowych w Sławkowie i Sosnowcu. Propa­gowanie turystyki i sportu kajakowego. Czynny wypoczynek weekendowy.

Kierow­nictwo spływu:

 • Marek Lityński (komandor)
 • Maciej Moskwa (kierownik zespołu ratowników/​pilot początkowy)
 • Joanna Bratko-​​Lityńska (biuro spływu)
 • Jan Jelonek (kwatermistrz)
 • Łukasz Głośny (transport)

PROGRAM OSK Biała Przemsza 2010

16.04.2010 (piątek)

 • 16.00−21.00 Przyjazd uczestników do Sławkowa. Zakwa­te­rowanie i weryfikacja.

17.04.2010 (sobota)

 • 8.00−8.30 Śniadanie (szwedzki stół, prosto z IKEI)
 • 8.30−9.00 Weryfikacja pozostałych uczestników spływu.
 • 9.00−9.30 Przejazd uczestników na miejsce startu MOK Sławków.
 • 10.00 Otwarcie spływu.
 • 10.15 Start do I etapu Sławków – Maczki (12,0 km).
 • 12.30 Odpoczynek etapowy przy moście w Burkach (przerwa 30 min.)
 • 16.00 Meta I dnia spływu w Maczkach;  pieczenie kiełbasek przy ognisku
 • 18.00 Przejazd do schroniska w Sławkowie.
 • 19.30−24.00 Wieczór kajakowy (co nieco do brzuszka, konkurs piosenek przy gitarze).

18.04.2010 (niedziela)

 • 8.00−8.30 Śniadanie (szwedzki stół).
 • 9.00 Wyjazd do Maczek.
 • 10.00 Start do II etapu spływu Maczki – TTC (11,0 km).
 • 14.00 Ognisko z kiełbaskami na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy.
 • 15.00 Zakoń­czenie spływu. Transport uczestników i sprzętu do Sławkowa.

REGULAMIN SPŁYWU

Warunki uczest­nictwa: Ukończone 18 lat życia. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowie­dzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własno­ręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach aseku­ra­cyjnych. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopusz­czenia do udziału w spływie. Uczestnicy spływu będą zakwa­te­rowani na terenie Szkolnego Schroniska Młodzie­żowego w Sławkowie-​​Niwie. Istnieje możliwość wynajęcia dwuoso­bowych kajaków poliety­le­nowych Perception Vista (M. Moskwa 0 – 693 074 015; www​.nasza​-rzeka​.pl).

Wysokość opłat wpisowych:

 • Opłata wpisowa dla wszystkich uczestników: 30,- zł
 • Świad­czenia dla uczestników przyjezdnych: 90,- zł
 • Wynajęcie kajaka (wiosło, kamizelka, transport) od osoby na 2 dni: 35,- zł

Termin zgłoszeń:  10.04.2010

Adres: Marek Lityński, Kiero­cińskiej 14 C; 41 – 209 Sosnowiec, tel.: 0 – 602 398 140, E-​​mail: dinomdl@​wp.​pl; (na zgłoszeniu podać liczbę uczestników i nazwisko kierownika grupy z telefonem kontaktowym)

Wpłaty należy dokonać na konto:

PKO SA I O/​Sosnowiec: 36 1240 2988 1111 0010 1579 4799

Z dopiskiem: OSK Biała Przemsza 2010

Dowód wpłaty prosimy przesłać w/​w mailem na adres organi­zatora oraz okazać podczas weryfikacji.

W ramach opłat uczestnicy otrzymują:

Zakwa­te­rowanie i posiłki (dotyczy osób przyjezdnych), przewóz uczestników i sprzętu na trasy etapowe, zabez­pie­czenie ratownicze trasy spływu, pamiątki spływowe, wklejki do książeczki TOK PTTK/​PZK.

Posta­no­wienia końcowe:

Dojazd na początek spływu (Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków, Niwa 45, tel.: 0 – 32 293 11 00; www​.schronisko​.com​.pl) odbywa się pojazdami własnymi uczestników. W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania przyjazdu po 12.04.2010 zwrocie ulega połowa wpłaconej kwoty. Na trasie spływu występują przeszkody w korycie, wymagające przenie­sienia kajaków brzegiem rzeki. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystą­pienia nieko­rzystnych warunków atmos­fe­rycznych oraz zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stanu wody.

Zdjęcia ze spływu Białą Przemszą 2009 znajdziecie w galerii www​.stero​.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>