Śladami Książąt Mazowieckich – Janusza I Starszego

12. Czersk – Ulubiona siedziba księcia Janusza

Niespełna 25 km na południe od granic Warszawy, położone są malownicze ruiny XIV-wiecznego zamku. Usytuowany na stromym wzniesieniu górującym nad doliną Wisły, jest pozostałością po ulubionej siedzibie księcia mazowieckiego Janusza I Starszego.

Czersk był ważnym grodem już za panowania Bolesława. W okresie rozbicia dzielnicowego stał się czołowym ośrodkiem władzy książęcej na południowym Mazowszu. Z tego okresu pochodzą też niezwykłe znaleziska archeologiczne, jak np.: pochówek wojownika pochodzenia skandynawskiego przy którym znaleziono złoty pierścień, najstarsze w Polsce piony do warcab i liczne militaria. Potomkowie Konrada Mazowieckiego uczynili z Czerska jedną ze stolic Mazowsza, ale dopiero Janusz I Starszy zastąpił drewniane umocnienia kamienno-ceglanymi obwarowaniami.

Latem na zamku odbywają się tu liczne turnieje rycerskie, łucznicze, gry i zabawy średniowieczne.

Warka. W 1483 r. książę mazowiecki Bolesław V nadał wareckiemu browarowi przywilej wyłączności dostaw piwa na dwór książęcy do Warszawy. Piwo było tak wyśmienite, że rozsmakował się w nim w późniejszych czasach nuncjusz papieski Gaetano. Po wyjeździe do Rzymu dostojnik zachorował na gardło. Otoczony przez kleryków wyszeptał: bierra di Warka. Duchowni myśląc, że wypowiada imię świętego, poczęli wznosić modły słowami: Santa Bierra di Varka ora pro nobis (Święte piwo z Warki módl się za nami). Nuncjusz wyzdrowiał…

Warka otrzymała prawa miejskie w XIV w. Wcześniej – w XIII w. książęta mazowieccy sprowadzili do osady dominikanów. W kościele dominikanów spoczęli dwaj książęta mazowieccy; Trojden I i Konrad II Czerski, oraz małżonka księcia Janusza I Anna.

Sieciechów. Współczesny Sieciechów to nieduża wieś gminna w powiecie Kozienickim. Jednakże w 1232 r., na długo zanim Warszawa, Czersk, Radom a nawet Płock uzyskały prawa miejskie – taki przywilej otrzymał Sieciechów.

13. Radom – tajemnicza „Piotrówka”

Miasto królewskie leżące w pobliżu dawnej granicy między ziemiami należącymi do Polski a księstwem mazowieckim. Zamierzchłe czasy przypomina grodzisko „Piotrówka” na którym co roku w czerwcu odbywa się Festyn archeologiczny. W czasie festynu można zobaczyć jak żyli średniowieczni mieszkańcy Mazowsza.

Grójec. Ważny gród kasztelański w księstwie mazowieckim, który stracił swoje znaczenie na rzecz Czerska.

Iłża. Malownicze ruiny dawnego zamku biskupów krakowskich to miejsce gdzie odbywa się największy na Mazowszu Turniej Rycerski. Jak przed wiekami u podnóża zamku potykają się pieszo i konno rycerze z całej Polski… i goście z zagranicy.

Tarczyn. W mieście można zobaczyć doskonale zachowany kościół gotycki pw. św. Mikołaja – ufundowany przez książąt mazowieckich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *